دليل اشهار المنتديات

viewcomments_body

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

viewcomments_body

مُساهمة من طرف irak في الجمعة أبريل 18, 2014 8:47 pm


الكود:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
   _atc.cwait = 0;
   $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
         addthis_close();
         addthis_close();
      }
   });
});
//]]>
</script>

<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">
         <span class="nav">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
         <!-- END switch_user_authpost -->
         <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
         <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
         <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
      <td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">
         <span class="gensmall bold">
            <a class="addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=forumotion">{L_SHARE}</a>
             |
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
               var url_favourite = '{U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
               var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
               var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
               var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
               insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
            </script>
         </span>
      </td>
   </tr>
</table>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr align="right">
      <td class="catHead" colspan="2" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td width="9%" class="noprint"> </td>
               <td align="center" nowrap="nowrap" class="t-title"><h1 class="cattitle"> {TOPIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <!-- BEGIN topicpagination -->
   <tr>
      <td class="row1 pagination" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
   </tr>
   <!-- END topicpagination -->
   {POLL_DISPLAY}
   <!-- BEGIN postrow -->
   <!-- BEGIN displayed -->

<tr class="post">

<td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="76%" height="28">
<table border="0" bordercolor="" style="background-color:" width="100%" cellpadding="3" cellspacing="3"><tr><td><center><table border="0" width="75%"><tr style="padding:0;"><td><div class="twrank"><center>
   معلومات العضو</center></div></td></tr>
   
   </table></td><td><center><table border="0" width="75%"><tr style="padding:0;"><td><div class="twrank"><center>
      بيانات العضو </center></div></td></tr></table></td><td><center><center><table border="0" width="75%"><tr style="padding:0;"><td><div class="twrank"><center>
      معلومات الاتصال</center></div></td></tr></table></td></tr><tr><td><center>
      <span class="postdetails poster-profile">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}

         
                  <div class="tw">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</div>
   <br>
      <div class="tw">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</div>
      {postrow.displayed.RANK_IMAGE}
                  </span>
      </center></div></td><td><span class="postdetails poster-profile">
<!-- BEGIN profile_field -->
<div class="tw">{postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>
<!-- END profile_field -->
</span>
</td><td>{postrow.displayed.PROFILE_IMG}
      {postrow.displayed.PM_IMG}
 {postrow.displayed.EMAIL_IMG}
<!-- BEGIN contact_field -->
      {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}
<!-- END contact_field -->
      <div class="profield"><embed allowscriptaccess="never" src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" wmode="transparent" height="60" width="150">

<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 class="gowetobilobed-offlinebutton"><tr><td width="50 ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></table>

   
 
</td>
</tr>
</table>
<table border="1" width="100%" style="border-width: 0px" height="74">
   <tr><img src=""><td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS}"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td><div class="a7la-7ekaya"><span class="postdetails"><img
src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}"
alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}"
title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0"
/>{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}
 <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt=""
border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span>
      <td style="border-style: none; border-width: medium"><span class="postdetails"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  {postrow.displayed.POST_DATE}</span></td>
      <td style="border-style: none; border-width: medium"><div width="30%" class="genmed">
                     <div class="blog_cal-content">
                        <span class="blog_cal-{postrow.displayed.POST_DATE_DMY_CLASS0}">{postrow.displayed.POST_DATE_DMY_VALUE0}</span>
                        <span class="blog_cal-{postrow.displayed.POST_DATE_DMY_CLASS1}">{postrow.displayed.POST_DATE_DMY_VALUE1}</span>
                        <span class="blog_cal-{postrow.displayed.POST_DATE_DMY_CLASS2}">{postrow.displayed.POST_DATE_DMY_VALUE2}</span> 
                     </div></td>
   </tr>
</table>


<!-- BEGIN switch_vote_active -->
<head><style type="text/css">.style1 {text-align: center;}</style></head><div class="style1">
<!-- BEGIN switch_vote --><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
<img id="i_icon_mini_index" src="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/11111118.gif" alt="مساهمة رائعة ( زيادة نقطة للتقييم )" title="مساهمة رائعة ( زيادة نقطة للتقييم )" border="0" hspace="0"></a>
<!-- END switch_vote --><!-- BEGIN switch_bar --><!-- BEGIN switch_vote_plus --><!-- END switch_vote_plus -->
<!-- BEGIN switch_vote_minus --><!-- END switch_vote_minus --><!-- END switch_bar --><!-- BEGIN switch_no_bar --><!-- END switch_no_bar --><!-- BEGIN switch_vote --><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">
<img id="i_icon_mini_index" src="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/22222214.gif" alt="مساهمة لا بأس فيها ( انقاص نقطة من التقييم )" title="مساهمة لا بأس فيها ( انقاص نقطة من التقييم )" border="0" hspace="0"></a>
<!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active -->
<br><br><div align="center">
      <img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/11/53/34/85/f3al_c10.png" width="350">
<br><br><a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
      </a><br><br>
<div class="postbody">
<!-- google_ad_section_start -->

        <div class="postbody">

<div>{postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                     

                     

<br><br> <br>
    <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
    <br />
    <img alt=" " src=""

    <div align="center">
    <font color="#FF0000"> الموضوع
    الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
      </a>  // 
      <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://a7la-7ekaya.yoo7.com/">منتديات أحلى حكاية</a>  // 
    </if> <font color="#FF0000">الكاتب
: </font></span><spanclass="postbody"><spanclass="name">{postrow.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
    <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
</div>
                                                 
<br>
                                     <!-- BEGIN switch_attachments -->
                <fieldset class="fieldset"><legend><FONT COLOR="#FF0000">الملفات المرفقة</FONT></legend>
                <table  cellpadding="0" cellspacing="3" border="0" align="right"> <tr> <td >
                                                    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                                    <dl class="file">
                                                        <dt>
                                                            <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

            <!-- BEGIN switch_dl_att -->
            <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
            {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
            <!-- END switch_dl_att -->
                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                          {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                <FONT color=Red>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                ? الحجم ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                <!-- END switch_no_dl_att -->
                <!-- END switch_post_attachments -->
        <br><br>
        ----------------<br>
        <font size="3">
        </font>ملاحظات قبل التحميل<font color="#FF0000"><br>
        1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات<br>
        2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فايروس<br>
        3- المنتدى غير مسؤول عن ما يحتويه المرفق من بيانات
                </dd>
                </dl>
                </td> </tr></table>
                </fieldset>
        </font>
                <!-- END switch_attachments -->
<br><br>
                     
                     <div class="clear"></div>
                     <div class="signature_div">
                     <table style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto;" class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="90%" id="table22">
                        <tr align="center">
                           <td class="catLeft" height="25">
<B>
      

      <font size="1">
<span class="genmed module-title">
                                                      {postrow.displayed.POSTER_NAME} ; توقيع العضو </span>
      
                           </td>
                        </tr>
                        <tr>
                           <td class="row1" align="center"><center>
                           <span style="font-size: 18px; line-height: normal;">
                           <font>
                           <div id="sigdiv" class="sigdiv" style="overflow: auto; max-height: 300px;">
                              <br>
                              <img src="http://i47.servimg.com/u/f47/15/47/68/39/untitl10.gif"><B><font size="1"><br>
                              {postrow.displayed.SIGNATURE}
                                                                                  <br><br>
<div style="text-align: center; font-weight: bold;"><font size="4"><br><a href="http://a7la-7ekaya.yoo7.com/post?f=48&mode=newtopic">لشكاوى العامه اضغط هنا</a><br><br><a href="http://a7la-7ekaya.yoo7.com/post?f=49&mode=newtopic">الابلاغ عن مواضيع مخالفه من هنا</a><br><br><a href="http://a7la-7ekaya.yoo7.com/post?f=72&mode=newtopic">لترشيح لفريق الاشراف اضغط هنا </a><br><br><a href="http://a7la-7ekaya.yoo7.com/post?f=20&mode=newtopic">لمراسلة الادارة و طلبات الدعم اضغط هنا</a><br><br><br></font></div>
   
                                                                                  </div>
                           </font></span></center></td>
                        </tr>
                     </table>
                     </div>

                  </div>
                  <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
               </td>
            </tr>

         </table>
      </td>
   </tr>
 
  <tr>
      <td style="border-style: none; border-width: medium"><table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
           
<tr>

    <div class="catHead" align="center"> {postrow.displayed.THANK_IMG} {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}
    </div>
</tr>
</table>
          </td>
   </tr>
</table>

</td>
   
   <!-- END displayed -->
   <!-- BEGIN hidden -->
   
   <!-- END hidden -->
   <!-- END postrow -->
   <!-- BEGIN no_post -->
   
   <!-- END no_post -->
 
  </tr>
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="80%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="80%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<table class="forumline" width="80%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td class="row2 postbody" valign="top">
         <!-- BEGIN link -->
         » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
         <!-- END link -->
      </td>
   </tr>
</table>

<!-- END promot_trafic -->

<div id="bookmarks" class="gensmall" style="margin-top:2px">
   
   <!-- BEGIN social_bookmarking -->
   
   <!-- END social_bookmarking -->
</div>

<div class="clear"></div>


   <!-- BEGIN post_row -->
   <!-- BEGIN saut -->
   
   <!-- END saut -->
   

   <!-- END post_row -->

   <!-- BEGIN comment -->
   <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <!-- BEGIN displayed -->
        <tr class="post">

            <td class="{comment.displayed.ROW_CLASS}"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="150">

           

               

               

    <div class="tw">

    <div align="center">

    <a name="{comment.displayed.U_POST_ID}"></a><strong>{comment.displayed.POSTER_NAME}</strong>

    <br />

    <div class="AVATAR">{comment.displayed.POSTER_AVATAR}</div>

    <br /><br />

 

 

    <div class="tw">

    {comment.displayed.POSTER_RANK}</div>

    <br />

                    {comment.displayed.RANK_IMAGE}

 

    <div class="twrank"><span style="color:#f2af2f;">  معلومات
    اضافية </span><br style="color: #f2af2f;"></div>

                    <!-- BEGIN profile_field -->

        <div class="tw">{comment.displayed.profile_field.LABEL}{comment.displayed.profile_field.CONTENT}</div>

 
 

                    <!-- END profile_field -->

                    {comment.displayed.POSTER_RPG}

                </span><br />

                <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />

        <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

            <tr>

            <td valign="middle">

              {comment.displayed.PROFILE_IMG}

              {comment.displayed.PM_IMG} {comment.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field -->

              {comment.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->

              {comment.displayed.ONLINE_IMG}

            </td>

            </tr>

          </table>
                                 
         
         
                          <img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="" style="width:150px;height:1px" />
                        <td class="{comment.displayed.ROW_CLASS}"{comment.displayed.THANK_BGCOLOR} valign="top" width="100%" height="28" colspan="2">
                        <table width="85%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td>
                     

                        <div id="profile{comment.displayed.U_POST_ID}">

                           <div class="blog_comment-title gensmall">
                              <a href="{comment.displayed.POST_URL}" name="{comment.displayed.U_POST_ID}">
                              {comment.displayed.POST_SUBJECT}</a><br />
                              <img src="{comment.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{comment.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />
                              {comment.displayed.POST_DATE_NEW} 
                           </div>

                           
                     

                     <!-- BEGIN switch_vote_active -->
<head><style type="text/css">.style1 {text-align: center;}</style></head><div class="style1">
<!-- BEGIN switch_vote --><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}">
<img id="i_icon_mini_index" src="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/11111118.gif" alt="مساهمة رائعة ( زيادة نقطة للتقييم )" title="مساهمة رائعة ( زيادة نقطة للتقييم )" border="0" hspace="0"></a>
<!-- END switch_vote --><!-- BEGIN switch_bar --><!-- BEGIN switch_vote_plus --><!-- END switch_vote_plus -->
<!-- BEGIN switch_vote_minus --><!-- END switch_vote_minus --><!-- END switch_bar --><!-- BEGIN switch_no_bar --><!-- END switch_no_bar --><!-- BEGIN switch_vote --><a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}">
<img id="i_icon_mini_index" src="http://i65.servimg.com/u/f65/14/75/40/08/22222214.gif" alt="مساهمة لا بأس فيها ( انقاص نقطة من التقييم )" title="مساهمة لا بأس فيها ( انقاص نقطة من التقييم )" border="0" hspace="0"></a>
<!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active -->


      <br><br><br><br><br>               <div class="postbody">
                        {comment.displayed.MESSAGE}
                        <!-- BEGIN switch_attachments -->
                        <div class="clear"></div>
                        <dl class="attachbox">
                           <dt>
                           {comment.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                           <dd>
                              <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                              <dl class="file">
                                 <dt>
                                    <img src="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                    <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                    <a class="postlink" href="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_dl_att -->

                                    <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                    <!-- END switch_no_dl_att -->
                                 </dt>

                                 <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                 <dd>
                                    <em>
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                 </dd>
                                 <!-- END switch_no_comment -->

                                 <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                 <dd>
                                    <em>
                                    {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</em>
                                 </dd>
                                 <!-- END switch_no_dl_att -->

                                 <dd>
                                 ({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                 {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                              </dl>
                              <!-- END switch_post_attachments -->
                           </dd>
                        </dl>
                        <!-- END switch_attachments -->

                     <div class="clear"></div>
                     
<div class="clear"></div>
 
  <div>
<br><br> <br>
    <!-- بداية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
    <br />
    <img alt=" " src=""

    <div align="center">
    <font color="#FF0000"> الموضوع
    الأصلي</font> : <a href="topic-t{TOPIC_ID}.htm">{TOPIC_TITLE}
      </a>  // 
      <font color="#FF0000"> المصدر</font> : <a href="http://a7la-7ekaya.yoo7.com/">منتديات أحلى حكاية</a>  // 
    </if> <font color="#FF0000">الكاتب
: </font></span><spanclass="postbody"><spanclass="name">{comment.displayed.POSTER_NAME}</span></span>
    <!-- نهاية قالب الموضوع الاصلي - http://a7la-7ekaya.yoo7.com -->
</div>
                                                 
<br>
                                     <!-- BEGIN switch_attachments -->
                <fieldset class="fieldset"><legend><FONT COLOR="#FF0000">الملفات المرفقة</FONT></legend>
                <table  cellpadding="0" cellspacing="3" border="0" align="right"> <tr> <td >
                                                    <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                                    <dl class="file">
                                                        <dt>
                                                            <img src="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                <a class="postlink" href="{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> ? الحجم ({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                <!-- END switch_dl_att -->
                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                          {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                <FONT color=Red>{comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</FONT>
                ? الحجم ({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) ({comment.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL})
                <!-- END switch_no_dl_att -->
                <!-- END switch_post_attachments -->
        <br><br>
        ----------------<br>
        <font size="3">
        </font>ملاحظات قبل التحميل<font color="#FF0000"><br>
        1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات<br>
        2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فايروس<br>
        3- المنتدى غير مسؤول عن ما يحتويه المرفق من بيانات
                </dd>
                </dl>
                </td> </tr></table>
                </fieldset>
        </font>
                <!-- END switch_attachments -->
<br><br>
 
                     <div class="signature_div">
                     <table style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto;" class="forumline" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="90%" id="table22">
                        <tr align="center">
                           <td class="catLeft" height="25">
<B>
      

      <font size="1">
<span class="genmed module-title">
                                                      {comment.displayed.POSTER_NAME} ; توقيع العضو </span>
      
                           </td>
                        </tr>
                        <tr>
                           <td class="row1" align="center"><center>
                           <span style="font-size: 18px; line-height: normal;">
                           <font>
                           <div id="sigdiv" class="sigdiv" style="overflow: auto; max-height: 300px;">
                              <br>
                              <img src="http://i47.servimg.com/u/f47/15/47/68/39/untitl10.gif"><B><font size="1"><br>
                              {comment.displayed.SIGNATURE}
                                                                                  <br><br>
                                                                                    <div style="text-align: center; font-weight: bold;"><font size="4"><br><a href="http://a7la-7ekaya.yoo7.com/post?f=48&mode=newtopic">لشكاوى العامه اضغط هنا</a><br><br><a href="http://a7la-7ekaya.yoo7.com/post?f=49&mode=newtopic">الابلاغ عن مواضيع مخالفه من هنا</a><br><br><a href="http://a7la-7ekaya.yoo7.com/post?f=72&mode=newtopic">لترشيح لفريق الاشراف اضغط هنا </a><br><br><a href="http://a7la-7ekaya.yoo7.com/post?f=20&mode=newtopic">لمراسلة الادارة و طلبات الدعم اضغط هنا</a><br><br><br></font></div>
   
                                                                                  </div></table>
                     </div>
                  </div>
                  <span class="gensmall">{comment.displayed.REPLY_MESSAGE}</span>
               </td>
            </tr>
         </table>
                     <span class="gensmall">
                     {comment.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
                   
                                          </td>
                                         
                       
                                          </td>
                             
               </tr>
            </table>
                          <tr>   <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
           
<tr>
  <td valign="left"><td class="{postrow.displayed.ROW_CLASS} messaging gensmall"{postrow.displayed.THANK_BGCOLOR} width="100%" height="28">
    <div align="left">
{comment.displayed.THANK_IMG} {comment.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {comment.displayed.QUOTE_IMG} {comment.displayed.EDIT_IMG} {comment.displayed.DELETE_IMG} {comment.displayed.IP_IMG} {comment.displayed.REPORT_IMG}
</tr>
            </tr>
         </table>      </td>
   </tr>
      <!-- END displayed -->
      <!-- BEGIN hidden -->
      <tr>
         
          </tr>   
<table border="1" width="100%" style="border-width: 0px">
   <tr>
      <td >
      
                  <td class="postdetails {comment.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{comment.hidden.MESSAGE}</td>

          </tr>
         
      <!-- END hidden -->
   </table>
   <!-- END comment -->

   <!-- BEGIN no_comment -->
   <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr align="center">
         <td class="row1" colspan="2" height="28">
            <span class="genmed">{no_comment.L_NO_COMMENT}</span>
         </td>
      </tr>
   </table>
   <!-- END no_comment -->

 <!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN first_post_br -->

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
      <th class="thLeft" nowrap="nowrap" width="150px" height="26">{L_AUTHOR}</th>
      <th class="thRight" nowrap="nowrap" colspan="2">{L_MESSAGE}</th>
   </tr>
   <!-- END first_post_br -->

   <!-- BEGIN hidden -->
   <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
   </tr>
   <!-- END hidden -->
   <!-- END postrow -->

   <!-- BEGIN no_post -->
   <tr align="center">
      <td class="row1" colspan="3" height="28">
         <span class="genmed">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
   </tr>
   <!-- END no_post -->
   <tr align="right">
      <td class="catBottom" colspan="3" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td width="9%" class="noprint"> </td>
               <td align="center" class="t-title"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="browse-arrows"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<!-- BEGIN promot_trafic -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_close" style="display:none;margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" id="ptrafic_open" style="display:'';margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tr>
      <td class="catBottom" height="28">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td valign="top"><h1 class="cattitle"> {PROMOT_TRAFIC_TITLE}</h1></td>
               <td align="right" valign="middle" width="10"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>

      <td class="row2 postbody" valign="top">
         <!-- BEGIN link -->
         » <a style="text-decoration:none" href="{promot_trafic.link.U_HREF}" target="_blank" title="{promot_trafic.link.TITLE}">{promot_trafic.link.TITLE}</a><br />
         <!-- END link -->
      </td>
   </tr>
</table>
</td>

</table>


<!-- END promot_trafic -->

<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
      <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>


      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
   </tr>
   <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
   <!-- BEGIN watchtopic -->
   <tr>      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
   </tr>
<td align="center"><img border="0" src="http://i63.servimg.com/u/f63/13/53/37/81/oid6qr10.png" alt=".. " /><b></td>
 

<tr>
</tr>
</tr>
 <tr>
 
   
   

   <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
         
<a name="quickreply"></a><table class="forumline" style="cursor: pointer;" onclick="if(this.getElementsByTagName('td')[1].style.display == 'none'){ this.getElementsByTagName('td')[1].style.display = '';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = 'none'; }else{ this.getElementsByTagName('td')[1].style.display = 'none';this.getElementsByTagName('td')[2].style.display = '';}" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody><tr><td class="catHead" height="28"><center><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png">      <strong style="color: White;">هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة</strong>    <img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer611.png"> </center></td></tr><tr><td style="display: none;" class="row1" rowspan="2" align="middle" valign="center"><div align="center"><strong><span style="text-decoration: underline; color:Red"><font size="2"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></font></span><font size="2"> <span style="color: Black;">احترم مواضيع الآخرين ليحترم الآخرون مواضيعك</span><br style="color: Black;"><span style="text-decoration: underline; color:Red"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span style="color: Black;"> لا تحتكر الموضوع لنفسك بإرسال عدة مساهمات متتالية </span><br style="color: Black;"><span style="text-decoration: underline; color:Red"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span style="color: Black;"> عند طرح موضوع يجب أن تتأكد أن عنوان الموضوع مناسب او لا </span><br style="color: Black;"><span style="text-decoration: underline; color:Red"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></font></strong><font size="2"><strong style="color: Black;"> تحل بحسن الخلق و بأدب الحوار و النقاش</strong><br style="color: Black;"><strong><span style="text-decoration: underline; color:Red"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span style="color: Black;"> لا تنس أن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية, فلا تتهجم على عضو بدعوى أنه لا يشاطرك الرأي</span><span style="text-decoration: underline; color:Red"><br><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span></strong><strong style="color: Black;"> ان قطعت عهدآ مع عضو فأوفي بوعدك لأنه دين عليك</strong><br><strong><span style="text-decoration: underline; color:Red"><img src="http://i12.servimg.com/u/f12/14/52/30/79/aseer610.png"></span><span style="color: Black;"> إن حصل خلاف بينك و بين عضو حول مسألة ما فلا تناقشا المشكله على العام بل على الخاص</span><br><img src="http://i13.servimg.com/u/f13/13/93/90/70/eslamu11.gif"><span style="color: darkorange;"> <span style="color: Navy;">ان احترمت هذه الشروط البسيطة, ضمنت حقوقك و عرفت واجباتك. و هذه افضل طريقة تضمن بها لنفسك ثم لمساهماتك و مواضيعك البقاء و لمنتداك الإزدهار في موقعنا </span></span> <br><span style="color: Red;">إدارة منتديات احلى حكاية</span></strong><br></font><strong><span style="color: Red;"><img src="http://r20.imgfast.net/users/2011/12/96/71/smiles/522353.gif"></span></strong></div></td></tr></tbody><th nowrap="nowrap"  >  <font color="#FFFFFF">الرد السريع</font></th>
      
{QUICK_REPLY_FORM}<br />
<!-- END watchtopic -->
         <!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
   </tr>
           
    <td class="catHead" colspan="2" height="25" align="right"><span class="cattitle"> خدمات الموضوع
                <span lang="ar-sa"> </span></a></span></td>
            </tr>
     
     
        <tr><td><style type="text/css"><!--
        .tborder {
          background: #cccccc;
          width: 100%;
          margin: auto auto;
          /*border: 2px solid #666666;*/
        }
     
     
     
        .thead {
          background:  #efefef url(http://hitskin.com/themes/15/24/25/i_back_title.png) top left repeat-x;
          color: #ffffff;
        }
     
        .thead a:link {
          color: #ffffff;
          text-decoration: none;
        }
     
        .thead a:visited {
          color: #ffffff;
          text-decoration: none;
        }
     
        .thead a:hover, .thead a:active {
          color: #ffffff;
          text-decoration: underline;
        }
     
        .trow1 {
        background: #F5F5F5;
        border-top: 2px solid #fff;
        border-left: 2px solid #fff;
        }
     
        .trow2 {
        background: #F6F6F6;
        border-top: 2px solid #fff;
        border-left: 2px solid #fff;
        }
     
     
     
        -->
        </style>
        <table cellspacing="1" cellpadding="4" border="0" class="tborder" style="clear: both;">
            <tbody>
                <tr>
                    <td width="110" class="trow1"><img border="0"
        src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/quote.gif" alt=" Konu
        Etiketleri" /> <b><span style="font-size: smaller;">
        كلمات دليليه</span></b></td>
                    <td class="trow1">
                    <div style="float: left; padding-bottom: 4px;"><a
        href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
        smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
        style="font-size: smaller;"> , </span><a http://a7la-7ekaya.yoo7.com/
        href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
        smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
        style="font-size: smaller;"> , </span><a
        href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
        smaller;">{TOPIC_TITLE}
        </span></a><span style="font-size: smaller;"> ,
        </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
        smaller;">{TOPIC_TITLE}
        </span></a><span style="font-size: smaller;"> ,
        </span><a href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
        smaller;">{TOPIC_TITLE} </span></a><span
        style="font-size: smaller;"> , </span><a
        href="{U_VIEW_TOPIC}"><span style="font-size:
        smaller;">{TOPIC_TITLE}
        </span></a></div>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="110" class="trow2"><img border="0"
        src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/createlink.gif" alt=" Konu
        Linki " /><b><span style="font-size: smaller;">رابط الموضوع</span></b></td>
                    <td class="trow2"><input type="text"
        class="textbox" name="url" value="http://a7la-7ekaya.yoo7.com{U_VIEW_TOPIC}"
        onClick='this.select();' size="80" /></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="110" class="trow1"><img border="0"
        src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif" alt=" Konu BBCode
        " /><b><span style="font-size: smaller;"> BBCode
        </span></b></td>
                    <td class="trow1"><input type="text"
        class="textbox" name="embed"
        value="[url=http://a7la-7ekaya.yoo7.com/{U_VIEW_TOPIC}]{TOPIC_TITLE}[/url]"
        onClick='this.select();' size="80" /></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td width="110" class="trow2"><img height="16"
        border="0" width="16"
        src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/insertimage.gif" alt=" Konu
        HTML Kodu " /><b><span style="font-size: smaller;"> HTML
        code </span></b></td>
                    <td class="trow2"><input type="text"
        class="textbox" name="embed" value="<a
        href=http://a7la-7ekaya.yoo7.com/{U_VIEW_TOPIC}>{TOPIC_TITLE}</a>"
        onclick="this.select();" size="80" /></td><tr>
                    <td colspan="4" width="100%" class="thead"></td>
            </tbody>
        </table></td></tr>
     
          <td class="catHead" colspan="2" height="25"
        align="right"><span class="cattitle" style="color:
        #ffffff">  إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع  [ {TOPIC_TITLE} ] مخالف ,, <a style="color:
        Red;" href="http://a7la-7ekaya.yoo7.com/contact">من فضلك راسل الإدارة من هنا</a>
            <tr>
   <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''">
            <tbody>
      <!-- BEGIN show_permissions -->
      <tr>
         <td class="row2" valign="top" width="25%"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
         <td class="row1" valign="top" width="75%"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <!-- END show_permissions -->
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <!-- BEGIN show_permissions -->
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
                  <!-- END show_permissions -->
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr>
      <td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;">
            <tbody>
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<a class="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {WIDTH_GALLERY}>
         <span class="nav">
            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
            <!-- END switch_user_authpost -->
            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_authreply -->
         </span>
      </td>

      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->

      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
         <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
         <span class="gensmall"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
   </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap"><br />{S_TOPIC_ADMIN}<br />
         <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

            <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
            <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}<br />{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
         </form>
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>

avatar
irak
عضو مبتدء في الاشهار

البلد : المغرب العربي
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 64
نقاط النشاط : 108

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: viewcomments_body

مُساهمة من طرف OuSsaMa BeDdAi في الخميس مايو 22, 2014 12:55 am


اخي الكريم ليس القسم 


المناسب هاذا قسم الاسئلة مو اكواد تومبيلات 

ارجو قفل الموضوع   
التوقيع


يا رب ان كان هناك حاسدا يكره أن يرانى سعيدا فأرزقه سعادة تنسيه أمر سعادتى 
gg444g gg444g
avatar
OuSsaMa BeDdAi
إشهاري خبير 90%

البلد : الجزائر
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 7161
نقاط النشاط : 7446

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: viewcomments_body

مُساهمة من طرف 2Boos Ro7K في الخميس يوليو 24, 2014 2:11 pm


هذا القسم للدعم لاكواد التومبلايت وليس لوضع اكواد تومبلايت عادية
التوقيع
<<<<لشكوى الاعضاء ضد الفريق الخاص>>>>
رابط منتداي #!

http://www.star-style1.com


  
avatar
2Boos Ro7K
إشهاري خبير 90%

البلد : فلسطين
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1770
نقاط النشاط : 1954

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: viewcomments_body

مُساهمة من طرف Mr.ToMPleT في الخميس يوليو 24, 2014 6:27 pm


ما هذا !
لا استطيع ان اقول شرحا !
ولا استطيع ان اقوم سؤالا !
يغلق
التوقيع<<<<لشكوى الاعضاء ضد الفريق الخاص>>>>شكرا لك اختي سحر على التوقيع الرآئع .. gg444g 


تحذير : هناك من يقلد اسمي في المنتديات الاخرى ، ارجو عدم التعامل معهم
       فهم لا يمثلوني اطلاقا ومن يريد التواصل معي يراسلني عبر
الرسائل الخاصة وهنا في
الاشهار العربي فقط .
avatar
Mr.ToMPleT
إشهاري خبير 90%

البلد : فلسطين
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 17414
نقاط النشاط : 20099

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

سجل دخولك لتستطيع الرد بالموضوع

لابد تكون لديك عضوية لتستطيع الرد سجل الان

سجل معنا الان

انضم الينا بمنتدي الابداع العربي فعملية التسجيل سهله جدا ؟


تسجيل عضوية جديدة

سجل دخولك

لديك عضوية هنا ؟ سجل دخولك من هنا .


سجل دخولك

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى